УСЛОВИЯ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА

  • Продължителност на курса - около 60 дни
  • Курсът включва 31 кормилни часа
  • Един кормилен час продължава 50 минути
  • Посещение на лекции по теория
  • Часовете се провеждат в удобно за курсиста време

  • Можете да започнете курса три месец преди навършване на 18 години
  • За да започнете курса трябва предварително да си изкарате медицинско от личния лекар и да представите ксерокопие на диплома за завършено най-малко основно образование
  • Курсове могат да започват само в началото на четна седмица броено от началото на годината

ДАТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА КУРСА !!!

28 Юни 202112 Юли 202126 Юли 202109 Авг 2021