ЦЕНИ

 • Цена на курса - 730 лв
 • Възможност за разсрочено плащане на три вноски
 • ВНИМАНИЕ, в цената са включени:
  • Курс по теоритична подготовка
  • 31 часа управление
  • Вътрешен изпит по теория
  • Вътрешен изпит по управление
  • Изпит по теория
  • Изпит по управление
 • Цена на допълнителен час - 20 лв